ja_mageia

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home
Wadden natuur
haakFlora
haakFauna algemeen
haakVogels
haakVoedsel zoeken
haakVogeltrek
haakZoogdieren

Flora
De Waddeneilanden hebben een belangrijk deel van hun charme te danken aan de buitengewoon grote variatie in landschap en begroeiing. De variatie in de plantenwereld vindt zijn oorzaak in die van het landschap en is dan ook te danken aan de sterk verschillende milieus die we hier vinden en de overgangen daartussen. Deze zijn legio: van zoet naar zout, van kalkrijk naar kalkarm, van nat naar droog, van voedselrijk naar voedselarm, van klei naar zand, van zand naar slib, enzovoorts. Zo heeft iedere plant soort de voorkeur voor haar eigen milieu. Hieronder worden een aantal planten die vrijwel specifiek zijn voor het waddengebied besproken

Kwelders
De eerste plant die we tegenkomen van wad naar land is de zeekraal. Op de plaats waar dit plantje groeit, wordt het land bij vloed met nog een dun laagje water overspoeld. Wanneer de bodem definitief droogvalt, zal de zeekraal verdwijnen, zo toegespitst is het plantje op het leven in een zout milieu, op de kwelder vinden soorten als zoutmelde, zee-alsem en lamsoor, planten die wat zout in de bodem prettig vinden. Ook planten zoals schijnpurrie en kweldergrassoorten komen voor. In de kwelderslenken vinden we spiesmelde, de strandkweek en strandbiet. Planten die het goed doen in het zout, zandig en voedselrijk milieu. Ook is hier het Engels slijkgras aanwezig. Delen van de kwelder zijn vooral in de nazomer en herfst fel paars en zilvergrijs gekleurd, wat veroorzaakt wordt door de bloeiende lamsoor en de zilvergrijze zee-alsem die zo lekker ruikt dat hij vroeger, net als lavendel, wel in de linnenkast gelegd werd. De hoge kwelder is een brede vlakte vol met wuivend gras. Tussen de rossige helmen van het rood zwenkgras staan talloze roze bloemen: die van het Engels gras. De bodem wordt hoger op de kwelder steeds minder zout, maar zandiger en droger. Het vloedwater komt hier alleen nog bij winterstormen. In dit deel zijn weelderige massa's te zien van Engels lepelblad, spiesmelde en reukloze kamille.

wadden_kweldervegetatie_wad
kweldervegetatie wad
wadden_lamsoor
lamsoor

Van strand naar duin
Hoe dichter bij zee hoe slechter de milieucondities voor plantengroei worden. Het droge zand is voortdurend in verstuiving en op het zoutstrand kunnen (bijna) helemaal geen planten groeien. Voedsel is er voor planten nauwelijks in het zand te vinden, alleen het aanspoelsel aan de vloedlijn zorgt voor het hoognodige. Op de plek tot waar de zee 's winters komt, bezinkt dat aanspoelsel in het zand. Hier vinden we dan ook de eerste planten: zeeraket en loogkruid. Andere planten, zoals helmgras en zandhaver, bezitten enorm vertakte wortelstelsels om het schaarse zoete water op te sporen en daarop te overleven. Ook biestarwegras beschikt over zo'n wortel. Aan de eilandzijde van de duinen, waar het wat luwer is, wat minder stuift en waar het jonge duin al wat zoet water vasthoudt, begint een heel bijzonder gebied. Dit is een gebied dat gekenmerkt wordt door een overgangszone, een beetje zout, een beetje zoet, wat wind, wat luwte, een helling op het noorden (koel) of op het zuiden (warm), plantenvoedsel karig of juist ruim voor handen. Vandaar dat hier tientallen soorten planten kunnen groeien, elk met z'n eigen voorkeur.

Duinen
Op de eerste, lage duintjes aan de wadkant treffen we de struiken aan van de duindoorn. De bessen van deze struik zijn feloranje gekleurd en bezitten een hoog gehalte aan vitamine C. Tussen de struiken op het duin staan de mooiste bloemen, zoals de hoge, glanzende groene melkdistel. Op hogere duinen groeien vaak vlier- en meidoornbosjes. Trekvogels strijken hier graag in neer om zich te goed te doen aan de bessen. Op de hogere, oudere duinen groeien teveel planten om allemaal op te noemen. Pionierplanten in vochtige duinvalleien zijn fraai duizendguldenkruid en de zeldzame slanke duingentiaan. Geleidelijk dringt in zulke valleien dan de kruipwilg binnen, samen met veel soorten grassen en kruiden, waaronder knopbies, muggenorchis en parnassia. De duindoorn en de vlierbessen zijn ook verwerkt in een aantal producten o.a. de waddendelicatessen, deze bijzondere producten zijn verkrijgbaar in de Waddenkiosk.

wadden_duinroosje
duinroosje
wadden_duindoornboom
duindoorn
wadden_parnassia
parnassia
 

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.