ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Natuur Vogels van wad en slik
Print

Status boek: 2ehands

Vogels van wad en slik
Vergroting


Vogels van wad en slik

[ terug ]
€ 6,50
De kennismaking met trekkertjes zoals plevieren, ruiters, wulpen, grutto's, strandlopers, snippen enz.

Auteur: Jong, M. de
Uitgeverij: Van Dishoeck, Bussum, 1964
Aantal pagina's: 112
Afmeting: 21x13.5x0.8 cm.
Gewicht: 150 gr.
Uitvoering: soepel kaft, gebonden

Inleiding
Tijdens de trek in het voor en het najaar worden onze wadden, modderbanken, zandplaten en slikvlakten bezocht door honderdduizenden steltlopertjes. Niet alleen de buitendijkse droog gevallen uitgestrektheden worden met een bezoek vereerd, maar ook de in het binnenland gelegen kleine modderveldjes, opgespoten terreinen, benevens de drassige oevers van sloten, kanalen, vaarten, plassen en meren. Het is voor een ornitholoog altijd weer een bijzonder moeilijke opgave deze bedrijvige wezentjes te determineren. Weliswaar zijn er soorten bij, die ook in andere maanden in ons land worden aangetroffen, maar de meeste komen hier slechts pleisteren, om na gegeten en gerust te hebben, verder te koersen. Vooral in het voorjaar is de kennismaking doorgaans slechts vluchtig en eigenlijk veel te kort om al die
trekkertjes Plevieren, ruiters, wulpen, grutto's, strandlopers, snippen enz. goed te leren kennen. Zij zetten er haast achter, want zij willen zo snel mogelijk naar de
broedplaatsen. De soort dient immers in stand te worden gehouden? En is het ze dan kwalijk te nemen, dat zij verder reizen zonder ons de tijd te gunnen ze langdurig te observeren? In het najaar ligt de zaak een beetje anders. Dan hebben de vogels tijd genoeg en vooral als hun tafeltje goed gedekt is, blijven zij niet zelden geruime tijd rondhangen. En hun dis is hier bijzonder rijkelijk voorzien! Het is haast niet te geloven hoe groot de voedselrijkdom is, die zich in de slikbodem bevindt: wormen, pieren, slakjes, kokkels, garnaaltjes, strandgapers enz., enz., allerlei lekkers, waar de steltlopers verzot op zijn. Nu is er wel tijd genoeg al die gevederde diertjes in de kijker te nemen, maar er doet zich weer een andere moeilijkheid voor. In de nazomer ruien namelijk de meeste vogels. Zij wisselen dan hun zomerse pakje voor
het zogenaamde winterkleed. In zeer veel gevallen is er een aanmerkelijk verschil tussen het zomeren het winterkostuum. Voorts is de ene vogel dikwijls in een geheel ander ruistadium dan een andere soortgenoot. Het krijgen van een splinternieuw tenue is niet iets wat precies op hetzelfde tijdstip plaatsvindt. Neemt men een troep voedselzoekende vogels van één soort in de kijker, dan kan het gebeuren dat men individuen ziet, die nog in het zomerkleed zijn; andere daarentegen, die zich reeds een winters pakje hebben aangemeten; en nog weer andere, die iets dragen, dat het midden houdt tussen die twee, in allerlei variaties. En om het nog moeilijker te maken: niet zelden zijn er jonge vogels bij in het jeugdkleed, dat doorgaans nogal afwijkt van de tooi der volwassen vogels. Hieruit blijkt dus overduidelijk, dat het
beslist niet meevalt al die rappe diertjes 'even thuis te brengen'. Ook behoren zij lang niet allemaal tot één grote familie, maar dienen zij te worden ondergebracht in diverse groepen, die ik reeds terloops noemde.

Inhoud
Voorwoord. 5
Inleiding. 7
Hoofdstuk 1
Plevieren
1. Steppenkievit 9
2. Zilverplevier. 11
3. Goudplevier 13
4. Kleine goudplevier. 17
5. Morinelplevier 18
6. Steenloper 21
Hoofdstuk 2
Ruiters
1. Bartrams ruiter. 24
2. Witgatje. 26
3. Bosruiter 29
4. 0everloper 31
5. Zwarteruiter 33
6. Groenpootruiter. 35
7. Poelruiter. 37
8. Blonderuiter. 39
Hoofdstuk 3
Strandlopers
1. Kanoetstrandloper. 43
2. Paarse strandloper. 46
3. Drieteenstrandloper. 48
4. Kleine strandloper. 50
5. Temmincks strandloper. 52
6. Bonte strandloper. 54
7. Krombekstrandloper. 57
8. Breedbekstrandloper. 59
9. Bonapartes strandloper. 61
10. Gestreepte strand1oper 63
Hoofdstuk 4
Snippen
1. Bokje. 66
2. Poelsnip. 68
Hoofdstuk 5
Grutto's
1. Rossegrutto 71
Hoofdstuk 6
Wulpen
1. Regenwulp. 75
2. Dunbekwulp 77
Hoofdstuk 7
Kluten
1. Steltkluut. 80
Hoofdstuk 8
Franjepoten
1. Rosse franjepoot. 85
2. Grauwe franjepoot. 88
Hoofdstuk 9
Diverse pluimage
1. Grote mantelmeeuw. 91
2. Kleine mantelmeeuw. 92
3. Drieteenmeeuw. 94
4. Jagers 97
Grote jager l00
Middelste jager. 10l
Kleine jager. 101
Kleinste jager. 102
5. Eidereend. 102
6. Roodkeelduiker. 106[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.