ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Watersport Het water op
Print

Status boek: 2ehands

Het water op
Vergroting


Het water op

[ terug ]
€ 43,00
Het water op
Een watersportalbum met ingeplakte kleurplaatjes die een beeld geven van velerlei soorten vaartuigen, die het Hollansche water bevolken als van de schoonheid onzer plassen, vaarten en rivieren
Auteur: Kampen van H.C.A
Uitgave van Droste's cacao en chocoladefabrieken, Haarlem 1938
Aantal pagina's: 178
Afmeting: 28.6x22.5x1.5 cm.
Gewicht: 880 gr.
Uitvoering:

EEN WOORD VOORAF
Brachten de vroeger door ons uitgegeven albums "Indië", ,.Bali", "Java 1" en "Java II'. ons nader tot onze overzeesche gewesten, tot de schoonheid van Tropisch Nederland, het nieuwe Droste-album voert U terug naar het moederland om U te brengen onder de, in menig opzicht zoo heel bijzondere. bekoring daarvan. Die bekoring te ondergaan vanaf het water, in de vele schakeeringen, waarin het voorkomt, zoo karakteristiek voor het vaderlandsche landschap. is wel een genot op zichzelf. Het water is door de eeuwen heen het element geweest. waarop de Hollander thuis was. Hij is ermede vertrouwd het is maar al te vaak zijn machtigste vijand, maar het is zijn grootste vriend tevens en het heeft daardoor een overwegenden invloed gehad op de vorming van de Nederlandsche volksziel. De Hollander heeft het water niet alleen bedwongen, maar maakte het dienstbaar aan zijn belangen en ook aan zijn genoegens. Hieruit groeide de in ons land zoo geliefde watersport. waarvan dit boek U wil vertellen. ..Het water op!" noemden wij het nieuwe album en wij vonden in den Heer H. C. A. van Kampen
een geestdriftig en deskundig beschrijver zoowel van de velerlei soorten vaartuigen, die het
Hollandsche water bevolken als van de schoonheid onzer plassen, vaarten en rivieren.
Moge het nieuwe album een hartelijk onthaal vinden bij jong en oud.
DROSTE'S CACAO- & CHOCOLADEFABRIEKEN N.V.
HAARLEM

INHOUD
Iets ter inleiding 9
Het terrein van de watersport. 11
Soorten van pleziervaartuigen 29
Kano's 30
Roeivaartuigen. 36
Zeilvaartuigen. 40
Motorbooten 77
Kanovaren 88
Roeien 98
Zeilen 1 03
Motorbootvaren 1 24
Een zeilwedstrijd 1 28
De "Zeearend" wint de Fastnetrace I 138
Alleen in een motorboot over den Oceaan 145
De America's Cup. 1 52
Rond Kaap Hoorn. 162
Woordenlijst, tevens alfabetisch register 171
Lijst van platen 178

 [ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.