Schiermonnikoger Lamsoorhoning

[ terug ]


Lamsoor (Limnium vulgare MilIer)

In Nederland is lamsoor algemeen op de Waddeneilanden en in het Deltagebied Het is een van de pioniers die groeien op slibrijk zand en klei (langs de kust op schorren en slikken)
Het plantje heeft een ca. 30 cm hoge, aan de top sterk vertakte bloemstengel. De vijftallige bloempjes zijn paars tot violetblauw van kleur Ze worden druk bezocht door zweefvliegen en bijen De b!aderen zijn vlezig en langwerpig tot omgekeerd eirond Voor de plant is het nodig dat ze van tijd tot tijd door zeewater wordt overspoeld De bloemen ondervinden daarvan geen last om het zoutgehalte op een voor de plant aanvaardbare hoogte te houden, zitten er in de bladeren huidmondjes waardoor een teveel aan zout kan worden geloosd

Lamsoorhoning
Lamsoorhoning van Schiermonnikoog heeft een kenmerkende smaak en kristalliseert snel. Dit is een natuurlijk proces wat kenmerkend is voor zuivere NIET VERHITTE honingsoorten De snelheid waarmee dit gebeurd is m.n afhankelijk van de hoeveelheid druivensuiker in de honing. Gekristalliseerde honing kunt u weer vloeibaar maken door het 'au bain marie' te verwarmen tot max. 40 graden Celsius
lamsoor
Stichting Station voor Carnicateelt Schiermonnikoog
De stichting heeft ten doel
1. het bevorderen van de bijenteelt door het telen van het bijenras 'Apis Mellifcra Comica'
2. selectie daarbij op de gewenste eigenschappen met name zachtaardigheid
3. het verdelen van het geteelde materiaal onder de Nederlandse imkers.
De werkzaamheden op het eiland worden door vrijwilligers uitgevoerd!
Schiermonnikoger honing, Schiermonnikoger lamsoorhoning bestellen?